Muzeum im. Rodziny Ulmów w Markowej | Muzeum im. Rodziny Ulmów w Markowej | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Muzeum im. Rodziny Ulmów prezentuje historię ratowania żydowskiej społeczności przez mieszkańców Podkarpacia w czasach niemieckiej okupacji, uzupełniając ją obrazami relacji polsko-żydowskich w przededniu II wojny światowej oraz wkrótce po niej.

Rdzeniem tej narracji są tragiczne losy Rodziny Ulmów z Markowej, zamordowanej wraz z ukrywanymi przez nią Żydami 24 marca 1944 r. Sercem wystawy jest fantom domu Wiktorii i Józefa Ulmów. Mieści izbę mieszkalną, przedsionek oraz warsztat stolarski. Znajdują się w nim pamiątki po Ulmach: meble, książki, świadectwa szkolne, a przede wszystkim liczne fotografie wykonane przez samego Józefa Ulmę. Ekspozycja jest nowoczesna – interaktywna i multimedialna, pozwalająca na poznanie jej w indywidualny sposób. Towarzyszą jej napisy w trzech językach: polskim, angielskim i hebrajskim.

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im Rodziny Ulmów w Markowej to też miejsce spotkań i wymiany kulturalnej oraz naukowej w tematyce relacji polsko-żydowskich. Tutaj odbywają się warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wizyty studyjne przedstawicieli krajowych i zagranicznych ośrodków badawczych. Jest też miejscem, gdzie realizowane są programy kulturalne skierowany do mieszkańców zarówno regionu jak i całej Polski oraz przedsięwzięcia, z których korzystają przedstawiciele różnych instytucji.

www.muzeumulmow.pl

 

Zdjęcie główne: Sławomir Kasper

 

Warto zobaczyć: