Kościół parafialny w Nowosielcach | Kościół parafialny w Nowosielcach | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny w Nowosielcach, to drewniany kościół obronny z 1595 r. - trasa VII - Rzeszowsko-Jarosławska

Drewniany kościół obronny pw. św. Marii Magdaleny w Nowosielcach k. Przeworska jest jednym z obiektów Szlaku Architektury Drewnianej. Stanowił schronienie i główne miejsce odporu licznych na tych terenach ataków tatarskich. Jest to budowla orientowana, konstrukcji zrębowej, położona na szczycie wzgórza. Wokół świątyni ogrodzenie kryte dwuspadowym daszkiem i zachowany starodrzew m.in. lipy i osiki oraz pozostałości ziemnych fortyfikacji. Wewnątrz kościoła polichromia z XIX w., wyposażenie świątyni w większości rokokowe. W głównym ołtarzu obraz św. Marii Magdaleny, a w bocznych XVI-wieczny wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem i XVIII-wieczny św. Józefa. Na chórze rokokowa ambona, chrzcielnica i organy.

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej

 

Warto zobaczyć w okolicy:

  • Budynek dworski w Nowosielcach
  • Ścieżka rekreacyjno–przyrodnicza w Posadzie Zarszyńskiej