Dawna cerkiew w Łówczy | Dawna cerkiew w Łówczy | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. św. Paraskewy w Łówczy, obecnie rzymskokatolicka kaplica filialna pw. Matki Bożej Bolesnej - trasa VI Lubaczowska

Świątynia wzniesiona w 1808 r. z inicjatywy Jana Matczyńskiego, dziedzica wsi. Zgodnie z wolą fundatora cerkwi nadano wygląd kościoła łacińskiego. Otrzymała plan dwudzielny i nakryta była dachami dwuspadowymi. Pod południową zakrystią właściciel wybudował kryptę rodową. Prace nad wykończeniem cerkwi przeciągnęły się jeszcze do poł. XIX w. W 1899 r. świątynię przebudowano, nadając jej cechy architektury cerkiewnej – nad nawą wzniesiono kopułę, plan uzupełniono o trzeci człon – babiniec. W 1905 r. ściany wewnątrz pokryto polichromią. W końcu lat 40. została przejęta na kaplicę filialną parafii rzymskokatolickiej w Płazowie. Częściowy remont świątyni przeprowadzono w poł. lat 60. XX w.a

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej